Brabant Bemest Beter

182 keer bekeken

Brabant Bemest Beter (BBB) is een initiatief met als doel mest duurzaam te kunnen verwerken én aanwenden, wat bijdraagt aan een hoger inkomen binnen de agrarische sector, een betere bodem- en waterkwaliteit en aan een kleinere footprint.

Brabant Bemest Beter (BBB) is een initiatief van Has Green Academy, provincie Noord-Brabant, ZLTO en het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM), met als gezamenlijk doel om mest duurzaam te kunnen verwerken én aanwenden. Doel is om via een betere bemestingspraktijk tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan een beter inkomen van de agrarische sector, aan een betere bodem- en waterkwaliteit en aan een kleinere footprint. In samenwerking met tal van andere organisaties wordt in projecten aan het thema gewerkt.

Lees meer over BBB op de website van Landbouw en Voedsel.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen