Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

151 keer bekeken

Met de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA) kan de akkerbouwsector concreet laten zien wat er op de bedrijven gebeurt aan duurzame prestaties.

De biodiversiteitsmonitor Akkerbouw wordt de komende jaren uitgerold in het zuidwestelijk kleigebied. Het is een initiatief vanuit het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.

De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant starten het betreffende BMA-traject samen met dertig akkerbouwers. Ook de waterschappen Scheldestromen, Brabantse Delta en Hollandse Delta dragen bij aan het project. De eerste groep boeren verspreid over het zuidwestelijk kleigebied zal snel worden opgeschaald naar honderd deelnemers.

Lees het nieuwsbericht in Nieuwe Oogst.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen