Waterschap De Dommel

BodemUP Brabant wordt mede gefinancierd door Waterschap De Dommel. Op deze manier dragen zij bij aan een robuust water- en bodemsysteem, de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn.

Lees meer over Waterschap De Dommel en hoe zij aan de slag gaan met bodemverbetering op de website

Afbeeldingen

Cookie-instellingen