500 gesprekken : op weg naar een gezonde bodem

01-05-2024
97 keer bekeken

Terwijl we uitkijken naar het nieuwe teeltseizoen, vieren we bij BodemUP Brabant een mooie mijlpaal: er zijn meer dan 500 gesprekken met deelnemers gevoerd. Ondanks de vertraging door het extreem natte voorjaar, hebben de bodemcoaches meer tijd gehad om met jullie in gesprek te gaan.

De thema's die jullie bezighouden

Tijdens deze gesprekken vroegen onze coaches naar de thema's waar jullie mee aan de slag willen.

Bemesting is met stip het meest gekozen thema: bijna de helft van de deelnemers wil hier meer over leren en verbeteren. Op de voet gevolgd door Bodemonsters en bodemleven. Interessant is dat veel deelnemers meerdere thema's willen aanpakken, wat een breed scala aan interesses en behoeften laat zien.

Thema's BodemUp Brabant

Regionale verschillen

In drie van de vier regio's zijn de top drie thema's hetzelfde: bemesting, bodemmonsters en bodemleven. In West-Brabant zien we echter een verschil: grondbewerking/NKG en groenbemesters nemen hier de tweede en derde plaats in. Dit komt mogelijk door het grotere aantal akkerbouwers onder de deelnemers in deze regio.

Samenwerking voor een gezonde bodem

Onze bodemcoaches vinden jullie actieve betrokkenheid heel fijn. Door samen te werken bepalen we de richting voor het komende seizoen en zetten we stappen naar een gezonde bodem en een duurzame toekomst voor de landbouw in Brabant.

Bijeenkomsten

In het eerste keukentafelgesprek gaat de bodemcoach samen met de deelnemer in gesprek over het onderwerp en het perceel waar de deelnemer mee aan de slag wil. Daarna gaan de deelnemers aan de slag en komt de bodemcoach samen met de deelnemer bij een veldbezoek om de effectiviteit van de genomen maatregelen te  beoordelen. In het najaar volgt dan een verdiepende groepsbijeenkomst.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen