Nieuwe bodemcoach Mark van de Ven stelt zich voor

10-04-2024
96 keer bekeken

Mark van de Ven is in maart gestart als bodemcoach binnen het BodemUP Brabant - programma. Als bodemcoach ondersteunt hij boeren bij het verbeteren van de bodemgezondheid en duurzame landbouwpraktijken.

Als bodemcoach gaat Mark individuele boeren adviseren en begeleiden bij het implementeren van praktische maatregelen om de bodemgezondheid te verbeteren.

“Door mijn rol als bodemcoach kan ik mijn expertise in zetten voor de vitaliteit van de bodem en het verbeteren van het rendement van agrarisch ondernemers. Ik vind het mooi om nieuwe ontwikkelingen uit de sector te vertalen naar een praktische oplossing die in de bedrijfsvoering van de ondernemer past.”

Mark is onder andere actief in de Kempen. In de Kempen heb je een enorme variatie in bodemsamenstelling en grondwaterstand. De bodemkaart van deze regio is een lappendeken van onder andere duinvaag-, veldpodzol- en Beekeerdgronden. En de grondwaterstand in het voorjaar kan bijvoorbeeld aan beide kanten van Middelbeers zomaar twee meter verschillen. Hierdoor is een one size fits all strategie uit den boze en is het echt sparren met een ondernemer om te kijken welke maatregel op welk perceel past.

“Het mooie aan de bodem vind ik dat we er steeds meer over te weten komen. Waar dit voorheen nog een beetje een grote zwarte doos was, wordt er steeds meer bekend over de samenwerking van planten met het bodemleven en de invloed hiervan op de structuur van de grond. Door bepaalde groenbemesters te kiezen in je bouwplan kun je de samenstelling van bacteriën en schimmels in de grond drastisch veranderen, wat ook weer invloed kan hebben op het gewas wat je erna teelt.”

Afbeeldingen

Cookie-instellingen