Percelen gezocht voor meetcampagne bodemindicatoren Zuidwestelijke Delta

29-02-2024
116 keer bekeken

Met Sensorisch Landschap wordt gewerkt aan nieuwe methodes om bodemvitaliteit te meten. Het bodemleven wordt onderzocht door het eDNA in de bodem te meten en we brengen de waterregulatie in kaart met sensoren.

We hebben met deze methodes reeds indicatoren ontwikkeld op rivierklei en zandgrond. Met deze nieuwe meetcampagne in de Zuidwestelijke Delta willen we deze methodes ook toepasbaar maken voor zeeklei.

Daarom zijn wij opzoek naar zeeklei percelen in de zuidwestelijke Delta: Zeeland, Westelijk Noord-Brabant, en de Zuid-Hollandse eilanden. Deelname is gratis. Heeft u percelen met bijzonder veel of juist lage opbrengst, terwijl gangbare, chemische metingen daar geen verklaring voor geven? Of hebt u een perceel die bijzonder droogtegevoelig is? Of test u bodemverbeterende maatregelen, en bent u benieuwd naar het effect op het bodemleven?

Dan is deelname aan deze meetcampagne mogelijk interessant voor u. Onder aan deze mail wordt uitgelegd hoe u uw perceel kan aanmelden. Zowel graslanden als akkers kunnen meedoen. Aanmelden kan tot 7 maart. 

De meetcampagne
De meetcampagne duurt 1 jaar. Wij zullen in maart een eerste bodemmonster komen steken. Daarin analyseren we het bodemleven aan de hand van het DNA dat in de bodem aanwezig is. Om de relatie te kunnen leggen tussen het bodemleven en andere bodemeigenschappen zullen we ook andere metingen doen zoals chemische analyse en bepaling van de verdichting. In de zomer (juni/juli) komen we nogmaals langs om voor het bepalen van infiltratie en watervasthoudend vermogen. Eind 2024 ontvangt u van ons een meetrapport met de resultaten en organiseren wij een bijeenkomst om nadere toelichting te geven en met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten.

Open data
Dit project is open source. Dat betekent dat de wij de metingen die we verzamelen zo veel mogelijk als open data beschikbaar willen stellen. Hiermee voorkomen we dat resultaten in een stoffige la belanden, maar ook gebruikt kunnen worden door andere of toekomstige onderzoekers om het gezamenlijk inzicht in de bodem te vergroten. U krijgt in het aanmeldproces de keuze of wij de perceelsgegevens met of zonder locatiegegevens mogen delen. Onder perceelsgegevens vallen de metingen en de door u aangeleverde informatie over het beheer. Contact- of bedrijfsgegevens zijn hier geen onderdeel van. Deze gebruiken wij alleen voor correspondentie over dit project en worden nooit zonder uw toestemming gedeeld.

Aanmelden

  1. Via dit formulier kunt u uw perceel aanmelden. Als u meerdere percelen wilt aanmelden kunt u simpelweg het formulier meerdere malen invullen. Vergeet daarbij aan het eind niet op 'submit' te drukken.
  2. Op basis van de door u aangeleverde gegevens selecteren wij een definitieve set percelen voor de meetcampagne. Uiteindelijk kunnen er 35 percelen (7 graslanden en 28 akkers) meedoen. Voor de selectie kijken wij naar een goede spreiding tussen gebruik, type beheer, organische stof etc.
  3. Als uw perceel door ons geselecteerd wordt krijgt u bericht met een aantal verdiepende vragen over het beheer op het perceel. Deze gegevens zijn nodig om de (eDNA en infiltratie) metingen straks in de juiste context te plaatsen. Het is daarom ook van belang dat deze vragen door de gebruiker/beheerder van het perceel worden beantwoord.
  4. Als wij de ingevulde vragenlijst binnen hebben doet het perceel officieel mee en zullen we contact opnemen over de bemonstering. De bemonstering voor eDNA zal in maart plaatsvinden, en duurt ongeveer 2 uur. Een tweede bemonstering voor bepalingen van de waterinfiltratie zal in de zomer juni/juli plaatsvinden. Het is niet noodzakelijk om tijdens de bemonstering aanwezig te zijn.
  5. Eind 2024 ontvangt u van ons een meetrapport met de resultaten en organiseren wij een bijeenkomst om nadere toelichting te geven en met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Kees van Bochove (tel.: 0629455328, e-mail: kees.vanbochove@datura.nl). We kijken uit naar uw aanmelding!

Afbeeldingen

Cookie-instellingen