Demonstratie Wateradaptatie 11 maart

29-02-2024
37 keer bekeken

De familie Dankers boert al generaties lang, eerst in Loon op Zand en sinds 1946 in Dongen. Ze houden 150 melkkoeien, 145 pinken en kalveren, gecombineerd met akkerbouw.

In 1998 hebben ze de overstap naar biologische landbouw gemaakt en sinds kort zijn natuur inclusief, met onder andere een natuur inclusieve oever, houtwal en kruidenrijk grasland. Daarnaast zijn ze vrijwel zelfvoorzienend in ruwvoer. 

Ook zijn ze actief bezig met waterconservering, met als doel regenwater vast te houden, het verbeteren van mineralenbeheer om uitspoeling te verminderen, en het bevorderen van de waterkwaliteit in nabijgelegen natuursloten. Daarnaast streven ze naar een verduurzaming van hun energievoorziening, onder andere door het plaatsen van een windmolen. Momenteel is de vergunningsaanvraag hiervoor in behandeling.  

Tijdens de demonstratie op maandag 11 maart vertellen ze graag over de verschillende wateradaptatie maatregelen die ze hebben genomen en hun ervaringen hiermee. Ook zullen ze het hebben over het proces van de vergunningsaanvraag voor de windmolen.

Het programma

12:00   Inloop

13:00   Welkom vanuit ZLTO

13:15   Uitleg over wateradaptie en de ervaringen van Stefan Dankers

14:00   Uitleg wateradaptie maatregelen

15:00   Q&A

15:15   Gezamenlijke afsluiting

Aanmelden kan op de website van ZLTO.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen