Kennisdeelevent Water & De Boer

20-02-2024
61 keer bekeken

AgroProeftuin de Peel organiseert een kennisdeelevent op 23 februari van 12 tot 17 uur in De Brabantse Hoeve in Volkel. Agrarische ondernemers, teeltadviseurs, bodem- en waterdeskundigen en andere vernieuwers zijn van harte welkom.

Een teveel aan water, maar ook een tekort, en de kwaliteit van het water in Nederland zijn regelmatig in het nieuws. Agrarisch ondernemers worden hier vanuit overheid en maatschappij op aangesproken. Echter in de eigen bedrijfsvoering hebben ondernemers vooral last van deze wateruitdagingen. Binnen AgroProeftuin de Peel zijn in de afgelopen jaren veel praktische proeven gedaan om de kwaliteit van bodem en water op het bedrijf te verbeteren en om daarmee een plus te realiseren voor de bedrijfsvoering. 

Kennis en expertise water
Wij en de betrokken boeren en andere vernieuwers die hieraan hebben bijgedragen delen graag de opgedane kennis en expertise. Want wat is er nodig om de beschikbaarheid van water en de waterkwaliteit op zandgronden in de vingers te krijgen en te houden? Wat kun je daarin zelf doen als agrarisch ondernemer? En dus wat kunnen agrarische ondernemers bijdragen aan het oplossen van de wateruitdagingen nu en in de toekomst?

Programma van 12 tot 17 uur

Lunch
- Welkom en opening
   
Jeroen van den Heuvel, voorzitter AgroProeftuin de Peel

- Waterstromen, bodemsystemen en waterkwaliteit in Noordoost-Brabant 
   Droogteco├Ârdinator Jos Kruit van Waterschap Aa en Maas.

- Palet aan waterinnovaties in de praktijk: 

 • Nitraatuitspoeling beperken, hoe doe je dat?
  Voorbeeld Boeren Innovatie Netwerk met melkveehouder Rob Wientjes, akkerbouwer William van der Heijden en bodemadviseur Anna Zwijnenburg van Van Tafel naar Kavel.
 • Samen werken aan vitale bodem en minder uitspoeling
  Voorbeeld PAVEx-project samenwerking Veehouderij en Akkerbouw met akkerbouwer Bart Peters en onderzoeker Brigitte Kroonen van WUR Vredepeel.
 • Elke Druppel de Grond in
  Voorbeeld uit de Achterhoek met Henry Mentink, adviseur bij Waterschap Rijn & IJssel.
 • Water essentieel voor goede opbrengsten
  Voorbeeld BodemUP met Djessie Donker van ZLTO.
 • Waterkwaliteit in detail
  Verdieping door Frank van Herpen en Edwin Hes, waterkwaliteitsdeskundigen bij Waterschap Aa en Maas

- Waterontwikkelingen in Noordoost-Brabant

- Afronding en borrel

Aanmelden

We beginnen met deze middag met een lunch. Daarom ontvangen we graag vooraf jouw aanmelding, Dit kan op de website van AgroProeftuin de Peel.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen