Extra impuls voor verduurzaming landbouw

24-01-2024
110 keer bekeken

Goed nieuws voor melkveehouders die deel willen nemen aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Provincie Noord-Brabant reserveert voor de nieuwe openstelling t.b.v. de BBM ruim vier en een half miljoen euro. Hiermee kan het aantal deelnemers in 2024 groeien van 445 naar max. 650.

De provincie Noord-Brabant verlengt en verbreedt de Subsidieregeling Transitie Landbouw. In totaal wordt er bijna vijf miljoen beschikbaar gesteld. Het grootste deel daarvan gaat naar de regeling van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM).

Waardering en beloning voor biodiversiteit
Voor melkveebedrijven in Brabant is deze duurzaamheidsmonitor ontwikkeld om de prestaties op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat voor de melkveehouders zelf inzichtelijk te maken en om er een beloning aan te koppelen. Bij de BBM werken de provincie, ZLTO, de waterschappen, Brabants Landschap en Brabantse Milieufederatie samen.

Deelnemers ontvangen een jaarlijkse beloning van maximaal €5.000 voor biodiversiteit en verduurzaming, dit wordt beoordeeld op basis van 13 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Nieuw in deze regeling is dat deelnemers die al drie jaar meedoen twee jaar langer kunnen deelnemen en een extra prestatiebeloning kunnen aanvragen. De prestatiebeloning is beschikbaar voor jonge veehouders en veehouders in stimuleringsgebieden, rond het Natuurnetwerk Brabant, in beekdalen en landschappelijk belangrijke gebieden. De prestatiebeloning is eenmalig en maximaal € 10.000,-.

Natuur en landbouw hand in hand
Gedeputeerde Marc Oudenhoven (Agrarische Ontwikkeling): “Met extra geld en deels verruiming van de regeling wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers zorgen dat natuur en landbouw hand in hand gaan. Tegelijk willen wij deelnemers laten weten dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken.”

Enthousiaste deelnemers
Joris Hogenboom, directeur van Brabants Landschap sluit zich hierbij aan. “De BBM is een succes. Uit de evaluatie blijkt dat de extra inspanningen van boeren tot echte winst voor de natuur, landschap, water en klimaat leiden. En deelnemers worden ook enthousiast om volgende stappen te zetten. De BBM is zo een mooi vliegwiel in de beweging naar een natuurinclusievere en duurzamere landbouw.”

Een vierde ronde
De regeling voor de Brabantse Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij wordt voor de vierde keer opengesteld. Bij de eerste en tweede openstelling in 2021 en 2022 namen ca 340 veehouderijen deel. Uit de eind 2022 uitgevoerde evaluatie bleek de aanpak van de BBM boeren en partners zeer aan te spreken en te leiden tot concrete stappen in de verduurzaming van melkveebedrijven. Eind 2022 heeft het ministerie van LNV vanuit het Transitiefonds Landelijk Gebied (NPLG) €13,5 miljoen beschikbaar gesteld voor een uitbreiding van het project BBM. Begin 2023 is daarmee de derde openstelling geweest, waarmee het aantal deelnemers inmiddels is gegroeid tot 445.

Met de vierde openstelling van de BBM kan het aantal deelnemers groeien naar maximaal 650. ZLTO en De Collectieven Agrarisch natuurbeheer gaan intensief ondersteunen om nieuwe deelnemers te werven.

Bestuurder van ZLTO Hendrik Hoeksema: “De opschaling naar 650 Brabantse melkveehouders is een mooie erkenning voor de inspanningen van boeren. En de verlenging naar vijf jaar zorgt voor continuïteit. Nu moeten we deze extra tijd goed gebruiken om te zorgen dat er meer structurele beloning beschikbaar komt en voor langere tijd, zodat dit verankerd wordt in de bedrijfsvoering van nog veel meer Brabantse melkveehouderijen!”

Op donderdag avond 21 maart om 20.30 uur organiseert BoerenNatuur Brabant een webinar waar je uitleg krijgt over de BBM. Meld je aan door een mail te sturen naar beheer@boerennatuurbrabant.nl, vermeld: ‘Aanmelding webinar 21 maart’.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen