Bodem- en bemestingsstrategie bij verlaagde N-gebruiksnormen

09-01-2024
62 keer bekeken

Op dinsdag 23 januari organiseert 'Bodem in beeld; basis voor groene groei' een gratis seminar over maatregelen die telers kunnen nemen om bij verlaagde N-gebruiksnormen de hectareopbrengsten op peil te houden.

Programma

 • 13.30 - Opening door Gedeputeerde Landbouw Provincie Limburg

 • 13.35 - Integrale sturing op belangrijke biologische processen door Wim de Hoop

 • 13.45 - Bodemkwaliteit meten en verbeteren door Wilco van Cooten
   
 • 13.55 - Hoe de OS- Balans te verbeteren door Brigitte Kroonen WUR Vredepeel
   
 • 14.10 - Bemesten met precisie: de meststoffen, adviezen, machines door Herre Bartlema
   
 • 14.20 - Bemesten en voeren voor een laag ureumgehalte van de melk door Wim de Hoop
   
 • 14.30 - Pauze met posterpresentaties

  • Precisiebemesting en fertigatie in het GLB als eco-activiteit per 2024
  • BodemUp 
  • Zuurstof toevoegen voor verbetering kwaliteit mest en drinkwater koeien
  • Alle precisiebemesters op een rij
    
 • 14.45 - Het trainingsprogramma van het POP3 project Bodem in beeld; basis voor groen groei
   
 • 14.50 - Fertigatie, de ultieme precisiebemesting, ook voor mais & met RENURE meststoffen!
   
 • 15.00 - Nut van de ureummeter op het bedrijf voor het optimaal voeren door Wim de Hoop
   
 • 14.55 - Precisiebemester BRABANTIA voor aardappelen van Mts Kuipers-Bax
   
 • 15.00 - Resultaten van recent onderzoek op Vredepeel met urean in tarwe door H.Eijkelboom
   
 • 15.15 - Discussie met oa aandacht voor de effecten van sturen op biologische processen:

  • Stikstofruimte voor PAS-melders, NH3- en CO2- emissiereductie, toename biodiversiteit, verlaging kostprijs, uniforme gewassen.|
    
 • 15.30 - Sluiting plenaire gedeelte en vervolg discussie bij de posters

Meer informatie en aanmelden kijk op website van Groenkennisnet. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen