BodemUp Symposium biedt tools voor bodem

12-12-2023
122 keer bekeken

Op dinsdag 5 december vond het symposium van BodemUP plaats. Dit symposium werd bewust gehouden op Wereldbodemdag, een dag die in het leven is geroepen om bewustwording te creëren over het belang van een gezonde bodem.

Namens ZLTO sloten drie sprekers aan op de levendige ochtend in Hedel. Een van hen was Teun van Oosterhout, projectexpert Klimaat. Hij gaf een workshop en onderstreepte het belang van BodemUP. ‘We zorgen ervoor dat de bodemkwaliteit op het agrarisch bedrijf verbetert.’ Behalve de experts van ZLTO, sloten onder meer Frank van Herpen (waterschap Aa en Maas) en Joachim Rozemeijer (Deltares) aan.

De aanwezige boeren kregen de kans om hun eigen grond of water mee te nemen, waarna de kwaliteit werd gemeten. Ook werden er toolboxen uitgedeeld, zodat de ondernemers met eigen grond aan de slag kunnen. Zo’n box bestond uit diverse instrumenten om de bodem te monitoren.

Boeren die aanwezig waren bij het symposium zien het belang van een goede bodemkwaliteit, merkte Van Oosterhout op. ‘Met BodemUP hebben we inmiddels zo’n zeshonderd deelnemers gehad. Daardoor hebben we veel onderzoek kunnen doen en maatregelen kunnen aandragen.’

Een verbetering van de bodemkwaliteit heeft positieve gevolgen, stelt Van Oosterhout. ‘Voor vruchtbaarheid of bijvoorbeeld stikstofuitspoeling. De onderzoeken geven inzichten in de zoektocht naar verbetering van de bodemkwaliteit. Wij meten en weten.’

Afbeeldingen

Symposium 5 december

Symposium 5 december

Symposium 5 december

Cookie-instellingen