Opleiding bodemcoach voor agrarisch adviseurs van start

21-11-2023
122 keer bekeken

Provincie Noord-Brabant, ZLTO en HAS green academy zijn een samenwerking aangegaan met als doel de kennis en toepassing van integraal bodembeheer in Brabant te bevorderen.

De partijen brengen hiertoe agrarische adviseurs uit de regio de benodigde bodemkennis bij via een opleiding tot bodemcoach. De opleiding is op verzoek van de provincie ontwikkeld door HAS green academy. Medio november is een groep van 16 adviseurs van start gegaan met de opleiding.

De ontwikkeling van de opleiding komt voort uit het programma BodemUP Brabant van Provincie Noord-Brabant, Brabant Water en de Brabantse waterschappen. ZLTO voert het programma uit. Het programma heeft tot doel grootschalige bodemmaatregelen te realiseren op agrarisch bedrijven in Noord-Brabant, waarvoor adviseurs nodig zijn met voldoende bodemkennis.

Kennis van bodem, water en klimaat

In een programma van 9 weken verdiepen de deelnemers van de opleiding Bodemcoach voor agrarisch adviseurs zich in diverse aspecten van bodemkunde, bodemfysica, bodemchemie en bodembiologie. Lector en projectleider van de opleiding Bodemcoach Judith van de Mortel van HAS green academy: “Door de kennis die de cursisten opdoen van onderwerpen als organische stof, water en klimaat, kunnen zij straks integrale coaching leveren aan een ondernemer. Zo weet een bodemcoach ook onderbouwde inzichten te geven in de impact die maatregelen kunnen hebben.” Voor de kennisoverdracht naar de cursisten put Judith uit haar kennis als voormalig docente van de opleiding Toegepaste Biologie als ook uit haar eigen onderzoeken binnen het lectoraat Levende bodem werkt! Ook is er samengewerkt met Aeres hogeschool van waaruit Gera van Os met haar team haar expertise levert als lector van het lectoraat Duurzaam Bodembeheer.

Direct toepasbaar in de praktijk

Na succesvolle afronding van deze opleiding hebben de deelnemers de mogelijkheid om aan de slag te gaan als coach binnen het programma BodemUP Brabant en de opgedane kennis direct toe te passen in hun advies. De adviezen richten zich bijvoorbeeld op een betere bodemvruchtbaarheid, optimaliseren van de bemesting en ziekteweerbaarheid. De ambitie van BodemUP Brabant is dat in 2027, wanneer het programma ten einde loopt, 2000 boeren actief aan de slag zijn met bodemverbetering op het eigen perceel. Om deze ambitie waar te kunnen maken zijn er zo’n 40 adviseurs nodig.

Je kan je nog aanmelden als coach. 

Op de website vind je meer informatie.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen