‘Voor voldoende voedsel is een gezonde bodem nodig’

08-08-2023
101 keer bekeken

Judith van de Mortel is als lector verbonden aan het lectoraat Levende bodem werkt! bij HAS green academy. Ze geeft aan wat het programma inhoudt.

Wat is het doel van het lectoraat Levende bodem werkt!?

‘Het lectoraat richt zich op een vitale en vruchtbare bodem als basis voor ecologische stabiliteit en daarmee duurzame gewasproductie. Een vitale en vruchtbare bodem zorgt voor een betere productie, houdt voldoende water vast en heeft minder last van nutriëntenuitspoeling.’

Waarom is bodemleven zo belangrijk?

‘Agrariërs zorgen voor voldoende voedsel en daar hebben zij een gezonde bodem voor nodig. Bodemkwaliteit wordt bepaald op basis van een fysische, chemische structuur en biologische parameters. Deze drie parameters moeten in balans zijn. Als één ervan niet optimaal functioneert, leidt dit tot problemen in de bodem en alles wat daarin leeft.’

BodemUP Brabant start in september met een opleiding tot bodemcoach. Hoe ziet die opleiding eruit?

‘De opleiding telt negen bijeenkomsten, waarbij onder andere de thema’s bodemkunde, bodemfysica, organische stof, bodemchemie, bodembiologie, water, klimaat, metingen, tools en analyses aan bod komen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan coaching/advies vaardigheden.’

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

‘We zijn nog op zoek naar bodemcoaches. Zowel zelfstandige adviseurs als organisaties met adviseurs in dienst kunnen zich hiervoor aanmelden. Na deze opleiding kun je als bodemcoach integrale afwegingen maken en advies uitbrengen. '

Afbeeldingen

Cookie-instellingen