Earthwatch: meten is weten!

10-07-2023
222 keer bekeken

Deze winter is een groep ondernemers getraind door Earth Watch Nederland zodat zij zelf aan de slag kunnen met nitraat meten. De pilot is onder andere bedoeld om vast te stellen of deze methode geschikt is om boeren inzicht te geven in de waterkwaliteit op hun bedrijf.

Binnen BodemUP zijn we al enkele jaren bezig om samen met ondernemers meer inzicht te krijgen in nitraat in de bodem. De nitraatrichtlijn van 50mg/l in het grondwater is hierbij leidend. Nitraat kan door af- en uitspoeling ook in het oppervlaktewater terecht komen en ook dit kan een probleem vormen in de omgeving. Een slechte waterkwaliteit draagt namelijk niet bij aan de biodiversiteit en kan ook naar het grondwater uitspoelen. Maar wat is de waterkwaliteit rondom jouw bedrijf en hoe wordt deze be├»nvloed door het jaar heen?

Aan de hand van deze vragen zijn afgelopen winter zo'n 25 ondernemers in de afdeling Roosendaal aan de slag gegaan met een pilot. In december hebben de ondernemers een training gevolgd van Earthwatch Nederland waarnaar ze zelf aan de slag zijn gegaan met nitraat meten. Gedurende 12 maanden meten zij iedere maand op drie tot vier locaties op hun bedrijf de waterkwaliteit met de FreshWater Watch (FWW) methode van Earthwatch.

Het doel van de pilot is om vast te stellen of deze methode geschikt is om boeren inzicht te geven in de waterkwaliteit op hun bedrijf en de invloed van hun eigen handelen hierop en om beter inzicht te krijgen in de waterkwaliteit in de afdeling. 

Binnen BodemUP Brabant zijn nieuwe meetkits besteld waarmee meerdere ondernemers zelf nitraat kunnen gaan meten. Heb je interesse om zelf nitraat te gaan meten meld je dan nu aan bij Maartje.Nijssen@zlto.nl  

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen