Oproep: gezocht percelen voor onderzoek naar bodembiodiversiteit

21-06-2023
214 keer bekeken

Wij nodigen je graag uit om deel te nemen aan twee belangrijke onderzoeken naar bodembiodiversiteit in de provincie Brabant. Deze onderzoeken zijn gericht op het begrijpen van de bodemmicrobiologie en het bevorderen van een gezonde bodem.

Jouw deelname en bijdrage zullen van onschatbare waarde zijn voor het vergroten van onze kennis op dit gebied en je helpt in het verkrijgen van inzicht in de bodembiodiversiteit op jouw eigen percelen.

Onderzoek bodemmicrobiologie

Het eerste onderzoek, uitgevoerd door Bioclear, zal zich richten op de bodemmicrobiologie van in totaal 18 verschillende percelen. We zijn op zoek naar percelen waar dezelfde maatregelen (bv vanggewassen, bodembewerking, toevoegen van organisch materiaal), andere uitkomsten laat zien op verschillende percelen. Waar mogelijk willen ze ook gebruikmaken van bestaande metingen, zoals de N90-metingen. Door deel te nemen aan dit onderzoek willen we antwoord krijgen op de vragen: Wat zijn de effecten van het toepassen van maatregelen vanuit het Bodem-Up/BBWP programma op de bodemmicrobiologie? En wat zijn de verschillen in microbiologie tussen percelen waar maatregelen wel werken en waar maatregelen niet werken? Biedt de biologie een verklaring voor het tegenvallende resultaat en aanknopingspunten om wel tot een succesvol resultaat te komen?

Onderzoek bodembiodiversiteit

Daarnaast loopt er een landelijk onderzoek naar bodembiodiversiteit, SoilPros, onder leiding van NIOO-KNAW. Het SoilProS-programma gebruikt kunstmatige intelligentie om te voorspellen op welke manier biodiversiteit in de bodem de effectiviteit van in te voeren maatregelen kan verbeteren. Voor dit onderzoek zijn we nog op zoek naar percelen om te bemonsteren in Brabant. We zijn vooral geïnteresseerd in drie typen grasland: semi-natuurlijk beheerd, natuurinclusief en productiegrasland.

Heb je interesse, meld je aan bij Helga Post via: hapost@brabant.nl.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen