Organische stof

Joris Baecke
17-04-2023
153 keer bekeken

Benieuwd hoe jij als BodemUP deelnemer jouw bodem kunt optimaliseren? En aan welke knoppen je allemaal kunt draaien?

Organische stof

Een van de, misschien wel meest genoemde, bodem parameters is organische stof. Organisch stof heeft in de bodem verschillende functies: vocht vasthouden, structuurvorming en opslaan en leveren van nutriënten. Daarmee ook het leveren van stikstof voor de teelt van eiwit.

Op zandgrond varieert het percentage organische stof van 1% tot 7%. Op klei of veen liggen deze gemiddeldes veel hoger. Op de bodemanalyses wordt aangegeven hoeveel organische stof er jaarlijks wordt afgebroken, zie figuur 1. In dit figuur kan je zien dat deze grond 3.9% organische stof bevat. Door de teelt van snijmais wordt jaarlijks gemiddeld 660 kg effectief organisch stof (EOS) per hectare aangevoerd. Om het percentage organisch stof op peil te houden is het gewenst om nog 1480 kg EOS aan te voeren. Dit kan d.m.v. groenbemesters, vaste mest of compost.

Figuur: Organische stof balans op bodemmonster

Figuur: Organische stof balans op bodemmonster

Mineralen opslaan en leveren

Het verhogen van de organische stof heeft invloed op het vasthoudend vermogen van de bodem. Hoe meer organische stof, hoe meer mineralen de bodem kan opslaan én dus leveren. Dit is daarnaast ook afhankelijk van de soort organische stof, stabiel of dynamisch. Dit kan je zien aan de C/N ratio. Hoe hoger dit getal, hoe stabieler de organisch stof. Een ideaal ratio is gemiddeld tussen de 8-11. Dan blijft een deel van het organisch stof in de bodem, het andere deel wordt door het bodemleven afgebroken en levert nutriënten aan planten.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen